PUTO TECHNICAL ENTERPRISE CO.,LTD

                                                   บริษัท ภูโต เทคนิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

www.putotech.co.cc   Email : sipaj@putotech.co.cc     Tel. 085-157-8599  ศิพัทธิ์

www.panasonic.com

กลับหน้าหลัก                                                   Printer

รุ่น

                                        อาการและการแก้ไขสำหรับช่าง

color-1520 เปิดเครื่องไฟresetและ cover open กระพริบแล้วขึ้นfatal err เพราะมี spring หลุดมา 1 ตัว แก้ไขตรงsensor p/h
color-200 เปิดเงียบวัดไฟมาปกติ หลังจากเปลี่ยนบอร์ดกับหัวพิมพ์ เพราะหัวพิมพ์ชอร์ตมา สาเหตุหลังรอมเสีย
color-200 ไม่พิมพ์สี{ใส่หัวสีมา} แก้ไขเปลี่ยน cap ใหม่
color-400 สีดำพิมพ์เบลอและพิมพ์สีไม่ออก แก้ไขเปลี่ยนหัวพิมพ์และเปลี่ยนบอร์ดใหม่
color-iis ไม่ฟีดกระดาษ เพราะmoter pf เสีย ได้ลองหมุนดูจะฟืดมาก
dfx-5000 เปิดเครื่อง 10 ติ๊ดแล้วไม่ทำงาน เปลี่ยน m/b ตามคู่มือแจ้งว่าตัวdrive p/h เสีย
dfx-5000 ดัง 10 ปิ๊ปแล้วเงียบหัวพิมพ์ไม่ขยับ เพราะ stk6884 { cr motor drive } เสีย วิธีเช๊คถอดออกแล้วลองเปิดดูเครื่อง
dfx-5000 จะทำงานได้แล้วหยุดไปซึ่งจากเดิมไม่ทำงานเลยแล้วร้องปิ๊ปอย่างเดียว
dfx-5000 ดัง 2 ปิ๊ปแล้วเงียบ ทำความสะอาด connector hp sensor สกปรกมีคราบโดนน้ำแล้วใช้ได้
dfx-5000 เปิดเครื่องทำงานแต่เมื่อกดฟีดไม่ว่าfront หรือ rear จะค้างแล้วหมุนตลอดที่motor ด้านข้างค้าง สายขาดด้านข้าง
dfx-8000 เปิดมาร้องติ๊ด ๆ แล้วไม่ทำงานเพราะ detector inter lock เสีย ให้ชอร์ตใช้งานไปเลยไม่ต้องเปลี่ยน
dfx-8000 โหลดกระดาษไม่ดี แก้ไขเปลี่ยน tractor front left
dfx-8000 เปิดเครื่องดัง2 ปิ๊ปแล้วค้างไฟติดสองดวงแต่กดอะไรไม่ทำงาน สวิสฝาครอบมีปัญหาแก้ไขใหม่ 
dfx-8000 note {รุ่นนี้ตอนเปิดเครื่องต้องปิดฝาเครื่องด้วยทุกครั้งมิฉะนั้นไม่ทำงาน}
dfx-8000 เปิดเครื่องดัง ติ๊ด ๆ ติ๊ด ๆ แล้วหัวพิมพ์วิ่งชนด้านซ้ายแล้วหยุด เพราะ driver board เสีย
dlq-3000 เปิดเครื่องดัง 3 ติ๊ดแล้วหยุดตัวหมุนตลับหมึกไม่หมุน หน้าจอ show please turn off แก้ไขในระบบเฟืองหมุนผ้าหมึก
dlq-3000 ขัดข้องทำให้ senser timing งอ ดัดแก้ไขใหม่
HP LJ4si note { fusing เสียเปลี่ยนทั้งอัน ในฟิวซิ่งจะมีก้านsensor สึกบ่อย ก้านsensor ของregister สึกเสียเปลี่ยนทั้งชุด
HP LJ4si ลูกยางโหลดกระดาษด้านหน้าเสียเปลี่ยน 1ชุดมี3ตัว ชุด lasorอยู่ด้านบนเสียเปลี่ยนทั้งชุด ชุด transfer roller แถบ
HP LJ4si ยางดำ ห้ามจับเอาไว้คายประจุ }
lq-1050+ note {หัวพิมพ์ 1050+ใช้กับ 1050ได้ แต่ หัวพิมพ์ 1050เอามาใช้กับ 1050+ไมได้ }
lq-1070+ เปิดเครื่องcr moterวิ่งกึก ๆ แล้วไฟที่panelติดทุกดวงพร้อมกัน5ครั้ง แก้ไข hp sensor shortกัน
lq-1170i ปริ้นตารางในexcelแล้วสะดุดหัวกระแทกด้านซ้ายถ้าพิมพ์ในwordปกติเปลี่ยน carriage unit ใหม่ใช้ได้
lq-1170i พิมพ์ดัง,พิมพ์สะดุด เปลี่ยน rd assy ใหม่
lq-1170i note { ใน1170i ไม่มีการตั้ง auto line feed แสดง แต่ 1170 มี auto line feed show และต่อไปนี้จะเป็นวิธีตั้ง 
lq-1170i auto line feed ใน1170i คือจะให้มี หรือไม่ให้มี โดย กดปุ่ม pitch ค้างไว้แล้วเปิดเครื่อง เมื่อปล่อยปุ่ม pitch 
lq-1170i ดัง 2 ครั้ง = มี auto line feed แต่ถ้าดัง 1 ครั้ง = ไม่มี auto line feed แล้วปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ก็เสร็จสิ้นขั้นตอน}
lq-2170i motor pf ไม่ทำงานเมื่อกดฟีดจะดังกึก ๆ เพราะไอซีตัวไดร์ pf moter เสีย
lq-2170i ไฟติดทุกดวงหัวพิมพ์ไม่วิ่ง rom เสียเปลี่ยนใหม่หาย
lq-2170i ปุ่ม font กด led ไม่เปลี่ยนแปลง แก้ไขไลท์ขา gatearray ic2 ใหม่หาย
lq-2170i เปิดเครื่องบางครั้งpletenหมุนบางครั้งไม่หมุนเมื่อใส่กระดาษA4ด้านหลังจะร้องติ๊ด ๆ หรือเข้าไปได้หน่อยเดียวแล้ว
lq-2170i หยุดแต่ใส่กระดาษด้านหน้าทำงานปกติ เพราะ detector pe front เสีย
lq-2170i พิมพ์กระดาษต่อเนื่องแล้วร้องติ๊ด ๆ แล้วหยุด ไฟ pause ติดบ่อย แก้ไขเปลี่ยน sw b =2 ใช้ได้
lq-2170i เมื่อโยกคันโยกไปตำแหน่งกระดาษA4ด้านหลังเมื่อใส่กระดาษA4ด้านหลังไม่ดูดกระดาษ แต่พอมาใส่ด้านหน้าร้อง
lq-2170i ติ๊ด ๆ เพราะ ตำแหน่ง sw b ผิดตำแหน่งอยู่ วิธีเช๊ค เมื่อโยกคันโยก sw b ต้องงอ 1 ตัว ไม่ใช่ 2 ตัว ให้สังเกตุด้วย
lq-2170i เปิดเครื่องไฟกระพริบ เพราะสายหัวพิมพ์เสีย
lq-2170i พอโหลดกระดาษ A4ด้านหลังขึ้นมายังไม่ทันสุดแล้วร้องติ๊ด ๆ แต่โหลดด้านหน้าใช้ได้ เพราะ platen gear แตก
lq-2170i เปิดเครื่องขึ้นมา plenten หมุนตลอดและใส่กระดาษจะร้องติ๊ด ๆ ตลอดเพราะมีลูกยางช่วงที่ต่อกับ plenten เลื่อนไป
lq-2170i ทับ sensor front pe แก้ไขโดนเลื่อนลูกยางกลับตำแหน่งเดิมแล้วยึดกับกาวช้าง
lq-2170i เวลาใช้งานกระดาษ A4 ปกติแต่เมื่อใช้กระดาษต่อเนื่องไม่ว่าจะด้านหน้าหรือด้านหลังเวลาโหลดกระดาษเข้าเครื่อง
lq-2170i จะดังติ๊ด ๆ ตลอดและไฟ paper out กระพริบตลอด เพราะ connecter sw b ตัวเลือกกระดาษจากคันโยกเสีย
lq-2170i เปิดเครื่องหัวพิมพ์วิ่งกึกเดียวแล้วหยุดไฟกระพริบทุกดวง เพราะสาย sensor hp ขาด
lq-2170i เปิดเงียบพัดลมหมุนแล้วหยุดหัวพิมพ์ไม่ขยับ เปลี่ยนp/h ใหม่หาย
lq-2170i ใช้4 copy เวลาพิมพ์จะติดบ้างไม่ติดบ้าง เพราะลูกค้าตั้งขนาดกระดาษไว้ที่ 0 ทำให้ไม่มีแรงกดของเข๊มตังเป็น 4ไป
lq-2170i ไม่ฟีดกระดาษเพราะคันโยกปรับกระดาษหักทำให้อยู่ผิดตำแหน่ง เปลี่ยนและตั้งคันโยกใหม่
lq-2170i พิมพ์ตารางเป็นเส้นประ เปลี่ยนระบบการเลื่อนบรรทัดอัตโนมัตเป็น ไม่เลื่อน ในค่า default ก็ใช้ได้
lq-2170i หัวพิมพ์วิ่งไปที่ตำแหน่งโหลดกระดาษเข้ามา แล้วกลับไปกลับมาเพราะสายpanel หลวมแก้ไขใหม่ใช้ได้
lq-2180i พิมพ์ติดบ้างไม่ติดบ้าง เช่น5บรรทัดไม่ติด บรรทัดที่6-8ติด และ9-10ไม่ติดเป็นต้นเพราะแกน plenten งอเปลี่ยนใหม่
lq-2180i เปิดเครื่องหัวพิมพ์วิ่งแล้วหยุดจากนั้นเปิดปิดไม่วิ่ง เพราะ tr หัวพิมพ์ short ce ทดลองโดยปลดสายหัวพิมพ์ทีละเส้น
lq-2550 เมื่อใช้กระดาษต่อเนื่องจะฟีดกระดาษออกแล้วขึ้น E10 เปลี่ยนSolenoid ด้านขวาใหม่
lq-2550 ตลับหมึกไม่หมุนเพราะสายพานหลุด
lq-300 พิมพ์ในวินโดว์ใช้ font 180*180 พิมพ์เพี้ยน แก้ไขต้องเปล&#